svz onderzoek medegebruik kerkgebouw Baarlo mei 2019. Denk mee en meld je aan.

Sinds eind 2018 is in Baarlo een werkgroep bezig om te bezien wat de mogelijkheden zijn v.w.b. herbestemming/medegebruik van het kerkgebouw. Uitgangspunt daarbij is dat het kerkgebouw behouden moet blijven voor erediensten, maar daarnaast lijken er binnen dit centraal gelegen gebouw veel meer mogelijkheden te zijn voor andere dorpsactiviteiten. Lees verder dan klik op: Voortgang werkzaamheden werkgroep onderzoek medegebruik kerkgebouw Baarlo