stand van zaken reconstructie Napoleonsbaan met aansluitende werken dd. maart 2019

Verwezen wordt naar de nieuwsbrief N 273 van 12 maart 2019 met behorende planning. Klik op:

nieuwsbrief N273 12 maart 2019 

en 1planning reconstructie napoleonsbaan maart 2019

De gemeente Peel en Maas zorgt voor de aanleg van de aansluitende werken, t.w. de ontsluiting van Kuukven, hotel de Raay en art center de Raay alsmede de aanleg van een fietspad door Kuukven van de Voort tot aan sportpark de Meeren. Nadere informatie hierover volgt nog.