Inloopavond op 18.4.2019 van 17.00-20.00 uur in de Engelbewaarder over herinrichting Gebied Kwistbeek van Stogger(Helden) tot aan de Maas(Baarlo)

In bijgaande nieuwsbrief leest U de actuele informatie over de stand van zaken. lees meer door te klikken op: nieuwsbrief gebied Kwistbeek maart 2019 Nieuwsbrief Gebied Kwistbeek maart 2019 nieuwsbrief gebied kwistbeek maart 2019

Nog in de maand februari 2019 zullen de werkgroepen geïnformeerd worden over de resultaten van de werkzaamheden door Antea, lees meer door te klikken op 30-10 Presentatie Antea herinrichting Kwistbeek 30-10 Presentatie Antea herinrichting Kwistbeek

Het resultaat van de bespreking van de werkgroepen wordt momenteel verwerkt tot een schetsplan. Op 18.4.2019 wordt in de Engelbewaarder van 17.00-20.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden. U wordt van harte uitgenodigd om kennis te nemen van de resultaten en plannen tot nu toe en over hierover in gesprek te gaan. Lees bijgaande uitnodiging door de klikken op: inloopavond gebied kwistbeek 18.4.2019 in de Engelbewaarder

De procesplanning van onderzoek, schetsplannen, omgevingsplan, bestekvorming, opdrachtverlening en uitvoering gaat hierbij. lees meer door te klikken op Kwistbeek dec. 2018 Procesplanning Kwistbeek dec. 2018 Procesplanning

Op de website waterlimburg.nl kunt U alle informatie (o.a. door U aangedragen ideeën en de verslagen van de bijeenkomsten) vinden vanaf de start in januari 2018 tot aan de realisatie. Klik hiervoor op: https://metelkaar.waterschaplimburg.nl.
en vervolgens doorklikken op “nieuwe projecten” en “Gebied Kwistbeek”.
Op de site https://metelkaar.waterschaplimburg.nl kunt U nog steeds voorstellen doen en reageren op voorstellen die in het kader van de herinrichting van de Kwistbeek worden gedaan c.q. U ter ore komen.