Stand van zaken projecten dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick maart 2019

Er wordt sinds het 3e kwartaal van 2016 in overleg met betrokkenen nagedacht en plannen voorbereid ter versterking van de aanwezige dijk (Roffaert – Hout-Blerick) tegen wateroverlast. Tevens wordt onderzocht of een dijktraject vanaf Bokshout Baarlo – Hout-Blerick verlegd moet worden en hoe het tracé van een nieuwe dijk nabij de Hummerenweg vanaf Roffaert tot aan de hoge grond richting Horsten eruit moet zien. Lees verder door te klikken op dijkversterking januari 2019

Voor de laatste informatie, klik op nieuwsbrief dijkversterkingen februari 2019 nieuwsbrief waterschap februari dijkversterkingsproject Baarlo – Hout-Blerick 

en presentatie omgevingswerkgroep dd. 20.3.2019 2019-03-20 presentatie omgevingswerkgroep_def

zie verder de planning tot aan de zomer 2019  Planning HWBP BHB tot zomer 2019

Voor achtergrond informatie vanaf de start van de projecten Baarlo – Hout-Blerick klik op waterschaplimburg.nl en vervolgens tik in “dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick”.

Hebt U vragen, klachten, suggesties: neem contact op met de heren  Jaap Spaans (waterschap Limburg) j.spaans@waterschaplimburg.nl en/of Luc van Doesum (gemeente Peel en Maas) Luc.van.Doesum@peelenmaas.nl.