Aan te leggen dijk van de Roffaert via Oyen naar de hoge grond richting Napoleonsbaan en gebiedsontwikkeling rond de Hummerenweg.

Op 12 maart hield het Waterschap Limburg een bijeenkomst voor bewoners en bedrijven aan en rondom de Hummerenweg Baarlo, over de dijkversterking. De opkomst was groot, meer dan 50 mensen lieten zich informeren. De avond bestond uit twee delen. Eerst presenteerde Jaap Spaans namens het Waterschap Limburg (WL) het dijktracé dat het resultaat is van het met de omgeving doorlopen proces. Daarna gaf Luc van Doesum een toelichting over de rol van de gemeente Peel en Maas. Voor inhoudelijke nivo klik op:

Aan te leggen dijk van de Roffaert via Oyen naar de hoge grond richting Napoleonsbaan en gebiedsontwikkeling rond de Hummerenweg

2019-03-12 presentatie bewonersavond hummerenweg