bijeenkomst omgevingswerkgroep dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick op 20.3.2019

Op 20 maart aanstaande vergadert de Omgevingswerkgroep Dijkversterking Baarlo-Hout-Blerick. De Omgevingswerkgroep komt drie a vier maal per jaar bij elkaar. De groep geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het waterschap over de aanpak van de hoogwatermaatregelen. De vergadering is alleen toegankelijk voor de leden van de Omgevingswerkgroep, maar het verslag van de vergadering wordt aan iedereen kenbaar gemaakt. Het verslag wordt enkele weken na de vergadering op de website van het waterschap geplaatst (https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/artikel/overzicht/dijkversterking-13/ ) en op de website van het dorpsoverleg Baarlo (www.dorpsoverlegbaarlo.nl)

Mocht u meer informatie ontvangen dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Jaap Spaans, te bereiken via J.Spaans@waterschaplimburg,nl of met het algemene aanspreekpunt voor dijkversterkingen van het waterschap: dijkversterking@waterschaplimburg.nl .