Werkgroep Nieuwkomers kijkt terug en blikt vooruit

De Werkgroep Nieuwkomers die al sinds 2017 actief is in Baarlo kijkt met een zeer tevreden gevoel terug
op een geslaagde (film)avond in De Engelbewaarder op donderdag 24 januari jl. Ongeveer 100 mensen
hebben daar met veel belangstelling naar de film Thuisland gekeken over het Syrische gezin dat zich in
2018 in Panningen heeft gevestigd. Niet alleen de film en de fototentoonstelling, maar zeker ook het
interessante groepsgesprek na de film heeft veel inzicht gegeven in de situatie dat het integreren van een
gezin vanuit een ander land niet gemakkelijk is. Zeker als zo’n gezin ook nog eens erg geteisterd is door
een oorlogssituatie.
Maar men heeft die avond ook gezien dat met steun van velen zo’n proces wel vergemakkelijkt kan
worden. De werkgroep hoopt daarom dat nieuwe vrijwilligers zich willen gaan inzetten voor
statushouders. Tegelijkertijd hoopt de werkgroep dat drempels om goed te kunnen integreren, verlaagd
zijn. De werkgroep roept statushouders op om ook zelf met ideeën en suggesties te komen; dat kan
natuurlijk ook via hun begeleiders.
De werkgroep heeft er echter een nieuwe interessante uitdaging bij. Lees verder door te klikken op Werkgroep Nieuwkomers kijkt terug en blikt vooruit