omgevingsbijeenkomst Hummerenweg en omgeving op 12 maart 2019

Beste bewoners, eigenaren en bedrijven van Hummerenweg en omgeving,

Namens Jaap Spaans van het waterschap Limburg en Luc van Doesum van de gemeente Peel en Maas willen wij u graag uitnodigen voor de omgevingsbijeenkomst Hummerenweg en omgeving. De bijeenkomst vindt plaats op 12 maart om 19.00 uur bij Zalzershaof, Zalzerskampweg 64, 5926 PL Hout-Blerick .

De afgelopen weken hebben wij met een aantal bewoners en bedrijven aan de Hummerenweg en gesproken, om de situatie ter plaatse nog eens te bekijken en bespreken wat de impact is van een mogelijk dijktracé over de steilrand op hun persoonlijke situatie. Tijdens de bijeenkomst willen wij het dijktracé presenteren dat naar onze mening goed past binnen de ontwikkeling van het gebied rondom de Hummerenweg. Dit tracé willen wij graag met u bespreken en uw reactie daarop in het verdere ontwerp meenemen.

Het kan zijn dat we niet iedereen hebben kunnen bereiken die geïnteresseerd zijn in deze omgevingsbijeenkomst. Wilt u dit bericht delen met medebewoners en bedrijven van het gebied Hummerenweg (en omgeving) in Baarlo?

Wij hopen u 12 maart te mogen begroeten,
Met vriendelijke groet,
Jaap Spaans (omgevingsmanager) en Luc van Doesum