Stand van zaken herinrichting Gebied Kwistbeek (februari 2019)

In bijgaande nieuwsbrief leest U de actuele informatie over de stand van zaken. lees meer door te klikken op: nieuwsbrief gebied Kwistbeek januari 2019  

Nog in de maand februari 2019 zullen de werkgroepen geïnformeerd worden over de resultaten van de werkzaamheden door Antea, lees meer door te klikken op 30-10 Presentatie Antea herinrichting Kwistbeek

De procesplanning van onderzoek, schetsplannen, omgevingsplan, bestekvorming, opdrachtverlening en uitvoering gaat hierbij. lees meer door te klikken op Kwistbeek dec. 2018 Procesplanning

Op de website waterlimburg.nl kunt U alle informatie (o.a. door U aangedragen ideeën en de verslagen van de bijeenkomsten) vinden vanaf de start in januari 2018 tot aan de realisatie. Klik hiervoor op: https://metelkaar.waterschaplimburg.nl. 

en vervolgens doorklikken op “nieuwe projecten” en “Gebied Kwistbeek”.

Op de site https://metelkaar.waterschaplimburg.nl kunt U nog steeds voorstellen doen en  reageren op voorstellen die in het kader van de herinrichting van de Kwistbeek worden gedaan c.q. U ter ore komen.