dorpsdagvoorziening in de Engelbewaarder heet vanaf 1.1.2019 dorpsontmoeting de Engelbewaarder

Dorpsdagvoorziening in de Engelbewaarder heet vanaf 1.1.2019 dorpsontmoeting de Engelbewaarder.

Er vinden in de Engelbewaarder diverse activiteiten plaats. Naast de dorpsdagvoorziening, de bibliotheek, het bezoeken van het raboloket en het dorpsinformatiepunt, is er een open inloop om te biljarten, een praatje te maken, samen koffie of thee te drinken, te kaarten, krantje te lezen etc. Bekijk hiervoor het verslag van de activiteiten in de Engelbewaarder over het 4e kwartaal van 2018.

4 ACTIVITEITEN 4e kwartaal 2018

Bekijk ook

mfcdeengelbewaarder.nl