Op 10.12.2018 kunt U zich (laten)informeren over de stand van zaken mbt dijkaanleg, -versterking en verlegging in Baarlo

 

Inloopbijeenkomst maandag 10 december 2018 dijkversterking –aanleg en -verlegging Baarlo – Hout-Blerick van 19.00 tot 21.00 uur.

Op maandag 10 december 2018 is er in Raodhoas aan Antoniusplein 2 in Blerick een inloopbijeenkomst. Vanaf 19.00 tot 21.00 uur zijn medewerkers van Waterschap Limburg, gemeente Peel en Maas, gemeente Venlo en het Rijk aanwezig voor een toelichting of het beantwoorden van uw vragen. Lees de hele uitnodiging door te klikken op Aankondiging_Baarlo – HB

U kunt zich voorbereiden op de inloopavond op 10 december a.s. door vooraf kennis te nemen van :

a. presentatie omgevingswerkgroep 3 oktober 2018

presentatie Omgevingswerkgroep BHB 3 oktober 2018

b. verslag van omgevingswerkgroep dd. 3 oktober 2018

verslag omgevingswerkgroep 3 oktober 2018

c. terugkoppeling van uit de stuurgroep Noordelijke Maasvallei op 7 november 2018 naar leden omgevingsbijeenkomst Hummerenweg.

Terugkoppeling Stuurgroep 7 november 2018 werkgroep Hummerenweg

Zou u dit bericht willen delen met de andere aanwezigen van de bijeenkomst Hummerenweg en/of andere
geïnteresseerden in uw omgeving (via bijvoorbeeld de buurtapp) zodat dit bericht zoveel mogelijk
betrokkenen bereikt. Bij voorbaat dank.

d. terugkoppeling van de uit de stuurgroep Noordelijke Maasvallei dd. 7 november 2018 (algemeen)

181109 Terugkoppeling Stuurgroep 7 november 2018 algemeen

e. zie ook hieronder de nieuwsbrief dijkversterkingen november 2018.

nieuwsbrief dijkversterkingen november 2018

Voor specifieke vragen -ook na 10 december 2018- kunt U mailen dijkversterking@baarlo.nl.