10 december 19.00 uur-21.00 uur inloopbijeenkomst Baarlo-Hout Blerick dijkversterkingsprojecten Baarlo – Hout-Blerick

In onderstaande nieuwsbrief (blz. 3) staat dat er op 10 december 2018 van 19.00-21.00 uur in het Raodhoes Blerick, Antoniusplein 2, 5921 GV te Venlo-Blerick een algemene inloopbijeenkomst is voor de dijkversterkingsprojecten Baarlo – Hout-Blerick.-klik hier

nieuwsbrief dijkversterkingen oktober 2018