Richtlijnen gebruik WhatsApp Buurtpreventie (WABP) Baarlo

logo WABP

1. Inleiding
In dit document wordt uitgelegd wat het doel van WhatsApp BuurtPreventie is en hoe het werkt.
Tevens worden enige richtlijnen gegeven voor het gebruik ervan. Dit document vervangt de
vorige versie (160430_WABP Kuukven_v5.docx). Vanaf nu zal dit document (en nieuwere
versies in de toekomst) toegankelijk zijn via de website van het Dorpsoverleg Baarlo

2. Doel van WABP
WhatsApp Buurtpreventie (WABP) betreft een burgerinitiatief en is een digitale vorm van
buurtpreventie. Het doel van WABP is om via het signaleren en melden van verdachte situaties
bij te dragen aan een veilige leefomgeving. Bewoners van een straat, buurt of wijk kunnen op
hun smartphone via WhatsApp een groep aanmaken. In deze groep kunnen ze vervolgens
berichten plaatsen met betrekking tot verdachte situaties. Deze aanpak zorgt voor meer “ogen
en oren” in de woonwijken en helpt de bewoners, politie en gemeente bij het bewaken van de
veiligheid en leefbaarheid in de omgeving. Zie ook de nationale WABP-site.

Voor verdere informatie klik op onderstaande richtlijnen voor gebruik van WABP:

181027_Richtlijnen voor gebruik WABP