In het kader van het plan Kwistbeek is de eerste maatregel ter voorkoming van wateroverlast gerealiseerd

Het plan Kwistbeek bestaat uit drie delen, tw.

a. een eind te maken aan de wateroverlast in Soeterbeek en Pratwinkel;
b. de Kwistbeek her in te richten waarbij extra aandacht voor de natuur en de recreatie;
c. een bewustwordingsproces op gang te brengen gelet op de veranderingen in het klimaat zoals die al een aantal jaren plaatsvinden en de komende jaren zich zullen blijven ontwikkelen. Dat vraagt van de inwoners, bedrijven etc. meer aandacht te besteden aan het (her)gebruik en afvoer van water.

In het kader van a is onlangs een eerste korte termijn maatregel gerealiseerd, tw.: plaatsing terugslagklep Maasbreese Schans. Voor situatietekening en foto van de maatregel klik op volgend artikel:

Artikel over plaatsing terugslagklep