Van 8 oktober 2018 tot en met 19 november 2018 ligt de nieuwe Keur van Waterschap Limburg ter inzage.

Waterschap Limburg presenteert één nieuwe Keur voor Limburg

Van 8 oktober 2018 tot en met 19 november 2018 ligt de nieuwe Keur van Waterschap Limburg ter inzage. De Keur is een document met regels die het waterschap hanteert om beken, dijken, waterwerken en grondwater in Limburg te beschermen. Het is een belangrijk document voor iedereen die bij, of met water, activiteiten onderneemt. Lees verder door op te drukken op onderstaand persbericht.

Persbericht nieuw keur waterschap limburg