Denk mee aan het ontwikkelen van mogelijke nevenactiviteiten in het kerkgebouw in Baarlo

Hebt U ideeën meld ze op kerkgebouw@baarlo.nl dan wordt met U contact opgenomen. U kunt zich voor 22 oktober 2018 (was:15 oktober 2018) via dit mailadres ook opgeven om in een werkgroep mee te denken over mogelijke nevenactiviteiten van de kerk.

Onderzoek naar nevenactiviteiten van het kerkgebouw in Baarlo.
Het kerkbestuur van de parochie H. Petrus heeft in oktober 2016 een subsidieverzoek gedaan voor een studie van een mogelijke herbestemming van de kerk in Baarlo. De rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed (RCE) heeft op dit subsidieverzoek positief gereageerd.

Uitgangspunt bij deze studie is dat het kerkgebouw behouden moet blijven voor erediensten. De mensen kunnen evengoed op de zondagmorgen naar de hoogmis en ook blijft de mogelijkheid om de rouw en trouwdiensten in de kerk te houden.
Deze studie is opgedragen aan WY architecten uit Eindhoven, die is gespecialiseerd in dit soort studies. Zij hebben in het dekenaat van Horst al meerdere kerken geadviseerd.
Architect Huub Swillens heeft op 24 september 2018 uitleg geven over zijn aanpak en nodigt inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties uit om voor 22 oktober 2018 met ideeën te komen voor het uitzoeken naar mogelijke nevenactiviteiten in het kerkgebouw in Baarlo.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de werkgroep die er al mee bezig is, uit te breiden om een zo groot mogelijke inbreng van en draagvlak te krijgen in de parochie.