Kom 24.9.2018 naar het kerkzaaltje. Er wordt besproken Invulling viering Baarlo 800 jaar in 2019 – kastelendag 22 april 2019- onderzoek alternatief gebruik kerkgebouw in Baarlo

 

Afstemming activiteiten Baarlo 800 jaar in 2019

Jullie hebben vast al ergens gelezen of gehoord dat Baarlo in 2019 800 jaar bestaat.
Met Baarlo Steengoed! zijn daartoe al 6 beeldhouwwerken vervaardigd.
Deze zijn nu in opslag en worden volgend jaar op hun definitieve locatie in Baarlo geplaatst en op 16 juni 2019
officieel onthuld en overgedragen aan de Baarlose gemeenschap.
Daarnaast is op 22 april 2019 (Tweede Paasdag) een 2e Kastelendag Baarlo gepland.
Naast deze geplande activiteiten vanuit Baarlo Leeft!, is er al een aantal signalen opgevangen vanuit verengingen, dat ze iets speciaals willen gaan organiseren in dit bijzondere jubileumjaar.
Daarom vanuit Baarlo Leeft! het initiatief om in aanloop naar 2019 alle bestaande plannen en ideeën te inventariseren en zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat activiteiten elkaar niet ‘bijten’ en liefst juist kunnen versterken.
Mooiste is als er over het hele jaar wat te beleven valt in 2019,
zodat niemand ontgaat, dat Baarlo dan 800 jaar bestaat.
Daarom hebben we op maandag 24 september om 20.00 uur een bijeenkomst belegd in het Kerkezaaltje 
Zeg het voort binnen uw vereniging/stichting.
We begroeten dan graag iemand namens jullie.
Het zou fijn zijn als jullie even laten weten of er iemand van jullie vereniging/stichting aansluit op 24 september, zodat we weten op hoeveel personen we kunnen rekenen en daar ook de voorbereidingen voor kunnen treffen.
Bij verhindering en toch een bijdrage in gedachte, dit a.u.b. vooraf laten weten.B

Baarlo Leeft, Piet van der Haas, tel. 0653868750.

Onderzoek naar alternatieve gebruiksmogelijkheden kerkgebouw in Baarlo.

Het kerkbestuur van de parochie H. Petrus heeft in oktober 2016 een subsidieverzoek gedaan voor een studie van een mogelijke herbestemming van de kerk in Baarlo. De rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed (RCE) heeft op dit subsidieverzoek positief gereageerd.
Deze studie is opgedragen aan WY architecten uit Eindhoven, die is gespecialiseerd in dit soort studies. Zij hebben in het dekenaat van Horst al meerdere kerken geadviseerd.
Architect Huub Swillens komt op 24 september 2018 uitleg geven over zijn aanpak en nodigt inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties uit om met ideeën te komen voor alternatief gebruik van het kerkgebouw in Baarlo.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de werkgroep die er al mee bezig is, uit te breiden om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen in de parochie.