reactie op de ingebrachte zienswijzes en stand van zaken dijkversterking, dijkverlegging, dijkverhoging en dijkaanleg in Baarlo

In bijgaand nieuwsbrieven wordt U geïnformeerd over de stand van zaken.

waterschap nieuwsbrief mei 2018

nieuwsbrief dijkversterkingen juni-begin juli 2018.

Op 27 maart 2018 is de notitie reikwijdte en detailniveau project Baarlo – Hout Blerick gepresenteerd.

Deze notitie kunt U inzien door te klikken op https://www.waterschaplimburg.nl/@5226/inloopbijeenkomsten/ en dan te drukken onder “download” op ” NRD MER Baarlo-Hout-Blerick 28-3-2018NRD MER Baarlo-Hout-Blerick 28-3-2018″.

Vervolgens was er de gelegenheid om tot 25 april 2018 Uw zienswijze in te brengen.

De commissie voor milieueffectrapportage heeft op 29 mei 2018 haar advies over het traject Baarlo uitgebracht.

3296_advies_reikwijdte_en_detailniveau_baarlo-hout-blerick

Op 12 juli 2018 heeft het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas hierop gereageerd.
nota_van_beantwoording_NDRMER baarlo_def

Deze stukken kunt U hierbij inzien via het klikken op de blauwe tekst.