1e Nieuwsbrief mei 2018 dorpsontwikkelingsplan Baarlo 2018-2021

In onderstaande nieuwsbrief staat een korte weergave van wat er op het dorpsgesprek op 22 maart 2018 in zaal Habets is besproken. Het is geen compleet verslag. Een aantal werkgroepen was al actief en andere groepen zijn met een van de vier domeinen / speerpunten aan de slag gegaan. Als er ontwikkelingen zijn melden wij dit via de website of facebook van het dorpsoverleg. Wil je actief meewerken, meld je dan bij het dorpsoverleg of rechtstreeks bij de in de nieuwsbrief genoemde personen. Houd vooral het enthousiasme van 22 maart vast.

We zetten samen de schouders onder een mooi, veilig en leefbaar Baarlo

Voor meer informatie klik op onderstaande nieuwsbrief.

Nieuwsbrief mei 2018 Dorpsontwikkelingsplan Baarlo