Informatiebijeenkomst aanpassing A67 op 19 april 2018 in Sevenum

De informatiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 19 april in restaurant De Turfhoeve, Midden Peelweg 1 te Sevenum van 17:00 uur tot 20:00 uur. De plenaire presentatie over de stand van zaken van het ontwerp wordt tweemaal gegeven en start om 17:15 uur en 19:15 uur.

Voor verdere informatie over deze bijeenkomst gelieve U te klikken op Informatiebijeenkomst aanpassing A67

Meer (achtergrond) informatie kunt U verkrijgen en om U aan het melden op de nieuwsbrief door te klikken op

https://mirta67leenderheidezaarderheiken.nl/default.aspx