Doet U mee aan het onderzoek naar gezond opgroeien van kinderen van 0 t/m 6 jaar in Baarlo

Beste ouders en verzorgers,
Bent u tevreden over de gezondheid van uw kind? Wat verstaat u onder gezondheid en de gezondheid van uw kind? Heeft u voldoende handvatten om uw kind gezond op te laten groeien in Baarlo? Sluiten de bestaande initiatieven in het kader van gezond opgroeien voldoende aan op uw behoeften? Zo nee, wat ontbreekt er dan volgens u?

Dit zijn een aantal vragen waarover ik graag individueel met u over in gesprek wil gaan. Mijn naam is Evy Steeghs. In het dorp Baarlo ga ik een onderzoek uitvoeren naar de behoeften en bijdragen van ouders en verzorgers van jonge kinderen (0 t/m 6 jaar) op het gebied van gezond opgroeien. Dit onderzoek voer ik uit vanuit mijn afstudeerstage van de opleiding Sport, Gezondheid en Management. Het doel van dit onderzoek is om de lokale aanpak op het gebied van gezond opgroeien in Baarlo lokaal meer te verbinden en daar waar gewenst te verbeteren. Betrokken partners hierbij zijn: bs De Diamant, OJBS De Omnibus, JGZ, Hoera Kindercentra en het kernteam WWZ. Om deze lokale aanpak te verbinden en verbeteren willen wij graag horen welke behoeften u heeft en welke bijdragen u of de gemeenschap momenteel levert en/of nodig heeft op het gebied van gezond opgroeien. Heeft u een of meerdere kinderen in de leeftijd t/m 6 jaar en wilt u uw mening over dit onderwerp delen door deel te nemen aan dit onderzoek? Laat dit mij weten via onderstaande contactgegevens. Bij een tal van aanmeldingen zullen er steekproefsgewijs mensen uitgenodigd worden. Wanneer u bent geselecteerd neem ik contact met u op. De gesprekken zullen in de periode april t/m begin mei plaatsvinden.
Voel u vrij om contact met mij op te nemen wanneer u vragen heeft.

Met vriendelijke groet,

Evy Steeghs
Stagiaire publieke gezondheid
Gemeente Peel en Maas

E-mail: Evy.Steeghs@peelenmaas.nl
Tel: 0648825255