Project dijkversterking tot 25 april 2018 mogelijkheid om zienswijze in te dienen

Uitgebreide informatiebrief aan bewoners van Baarlo, die mogelijk betrokken raken bij de dijkversterkingsprojecten.

Bij de start van de formele procedure voor het maken van plannen voor de diverse dijkversterkingsprojecten heeft het dorpsoverleg Baarlo de bewoners van Baarlo, die zeer waarschijnlijk bij deze projecten betrokken raken, schriftelijk geïnformeerd. De verkorte versie van deze informatie is bij betrokkenen in de week van 25 maart 2018 thuis bezorgd.

U kunt hier kennis nemen van de uitgebreide versie via een klik op: uitgebreide informatiebrief bewoners projectgebied Baarlo maart 2018

en schets projectgebied:Schets projectgebied dijkversterking Baarlo Hout Blerick

Voorts treft U hier van belang zijnde info aan, die U direct bereikt door op de link te klikken, t.w.:

Special over Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
Vanaf medio 2016 bent U regelmatig geïnformeerd over de informele stappen die zijn gezet door het waterschap Limburg en de gemeente Peel en Maas in het kader van de dijkversterkingsprojecten voor Baarlo. Deze verkenningen blijven ook de komende tijd doorgaan. Daarnaast wordt nu een start gemaakt met het formele traject om in Baarlo dijken te verleggen en te versterken alsmede nieuwe dijken aan te leggen. Deze start wordt gemaakt met de notitie reikwijdte en detailniveau. Wat een dergelijke notitie inhoudt, staat in de bijlage, getiteld “Special over notitie reikwijdte en detailniveau”. klik hier om deze special te lezen. special-over-notitie-reikwijdte-en-detailniveau

Inloopdag 3 april 2018 van 16.00-18.00 uur

Inloopbijeenkomst 3 april 2018  

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (MER) Baarlo-Hout Blerick dd. 28 maart 2018

Deze notitie kunt U inzien door te klikken op https://www.waterschaplimburg.nl/@5226/inloopbijeenkomsten/ en dan vete drukken onder “download” op ” NRD MER Baarlo-Hout-Blerick 28-3-2018″.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de dijkversterkingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief van het waterschap. Dit kunt u doen via een klik op: http://www.waterschaplimburg.nl/email Bij het aanmelden kunt kiezen voor specifieke onderwerpen, specifieke gemeenten etc. waardoor U gericht nieuws digitaal kunt ontvangen

Rechtstreekse links voor

de presentaties op de informatieavond van 16 november 2017 staan op:  www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/artikel/overzicht/dijkversterking-13  Op deze pagina klikt U onder het kopje “bijeenkomsten” op: informatieavond 16 november 2017.

nadere informatie en het vervolgtraject kijk op de website van het waterschap: https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/artikel/overzicht/dijkversterking-13