Volg het project Kwistbeek via www.waterschaplimburg.nl/metelkaar

Het waterschap Limburg en de gemeente Peel en Maas pakken het project Kwistbeek samen met belanghebbenden op om:

a. een eind te maken aan de wateroverlast in Soeterbeek en Pratwinkel;

b. de Kwistbeek her in te richten waarbij extra aandacht voor de natuur en de recreatie;

c. een bewustwordingsproces op gang te brengen gelet op de veranderingen in het klimaat zoals die al een aantal jaren plaatsvinden en de komende jaren zich zullen blijven ontwikkelen. Dat vraagt van de inwoners, bedrijven etc. meer aandacht te besteden aan het (her)gebruik en afvoer van water.

Op 28.2.2018 is voor het project Kwistbeek een startbijeenkomst gehouden. Controleer of Uw idee op de juiste wijze in de interactieve kaart is weergegeven. Zo niet, reageer dan naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl. U kunt verder een bijdrage leveren door ideeën in te brengen via in te loggen op www.waterschaplimburg.nl/metelkaar. Via dit kanaal kunt U ook de voortgang van het project volgen. Lees hier meer over door te klikken op

kwistbeek online