aanmelden voor nieuwsbrief reconstructie Napoleonsbaan

N273 Be­bouw­de kom Baar­lo

De Provincie Limburg gaat samen met de gemeente Peel en Maas de N273 in de bebouwde kom van Baarlo reconstrueren. Er is groot onderhoud nodig voor delen van de weg.
De N273, ook wel de Napoleonsbaan genoemd, is aangelegd in de tijd van Napoleon en vele malen gerenoveerd. Daardoor ligt de weg hoger dan de woningen erlangs. Dat veroorzaakt regelmatig wateroverlast.

Stand van zaken
In november 2017 is een adviesbureau begonnen met het in detail uitwerken van het schetsontwerp. Het adviesbureau doet hierbij onderzoek naar bijvoorbeeld bestemmingsplanprocedures, grondverwerving, vergunning- en ontheffingsprocedures en technische- en omgevingsaspecten. Dit heet de ontwerp- en bestekfase.
In deze fase worden plannen uitgewerkt voor onder andere groencompensatie, openbare verlichting, bewegwijzering en het verleggen van kabels- en leidingen. Ook consulteren we aanwonenden, bedrijven en bus- en hulpdiensten over de verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

De stand van zaken leest U in de 1e nieuwsbrief reconstructie Napoleonsbaan

Voor de stand van zaken klik op  www.limburg.nl/N273

Via deze site kunt U zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de voortgang van het project N273.