Positieve gezondheid

In bijgaand artikel wordt het begrip “Positieve Gezondheid” nader toegelicht.                Waarom positieve gezondheid15-02-2018

Bent U geïnteresseerd kijk ook eens op www. zie www.mijnkwaliteitvanleven.nl en www.positievegezondheid.nl; en doe mee aan het landelijk project “Mijn gezondheid”.

In de afgelopen zomer hebben 4 studenten van de Fontys Hoge School te Eindhoven in Baarlo onderzoek gedaan naar de ervaring met het begrip POSITIEVE GEZONDHEID onder “zorgprofessionals”, “jonge ouders”, “65+” en “Baarlonaren van buitenlandse afkomst”. Van elke groep zijn 10 personen te geïnterviewd aan de hand van een vooraf samengestelde vragenlijst.  De resultaten zijn in het kort in bijgaande bijlage weergegeven.         RESULTATEN VAN ONDERZOEK POSITIEVE GEZONDHEID IN BAARLO