actuele informatie over planning dijkversterkingsprojecten in Baarlo

Beste mensen,

De oorspronkelijke opzet was om het dijktraject Baarlo-Hout Blerick op te knippen in drie delen: t.w.: noord (Bokshout-Laerbroeck), midden (Bokshout-Roffaert), zuid (Roffaert-Oyen).
Inmiddels is gebleken dat er veel raakvlakken zijn tussen deze deelgebieden.
Vanuit omgeving veel respons tijdens druk bezochte informatieavond 16-11-2017 ontvangen.
Belanghebbenden midden hebben onvoldoende aangehaakt.
Veel nieuwe aanmeldingen voor de verschillende omgevingsgroepen ontvangen. Op grond hiervan heeft het waterschap besloten om de onderdelen noord, midden en zuid onder te brengen in een project, genaamd dijktraject Baarlo – Hout-Blerick.
Hiermee kunnen alle aspecten in samenhang worden beschouwd.

In verband hiermee is de planning in februari 2018 alsvolgt aangepast -zie bijlage-planning februari 2018

Zodra de nota reikwijdte en detailniveau is gepubliceerd volgt hier nadere informatie.

Te uwer orientatie treft u hierbij aan:

a. presentatie Baarlo-noord-Laerbroeck dd. 16.11.2017; varianten baarlo-laerbroeck dd. 16.11.2017  

b. varianten baarlo midden en zuid dd. 11.1.2018 varianten baarlo midden en zuid dd. 11.1.2018

c. Rivierkunde stromingen varianten Baarlo midden en zuid dd. 11.1.2018; rivierkunde-stromingen varianten midden en zuid dd. 11.1.2018

d. planning vanaf Baarlo-Hout Blerick februari 2018; planning Baarlo-Hout Blerick

Voor verdere informatie wordt verwezen naar  https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/artikel/overzicht/dijkversterking-13/bijeenkomsten/informatieavond-16/