Praat mee op 16.11.2017 om 19.30 uur op de informatieavond dijken in kasteel de Berckt in Baarlo

Geachte inwoners van Baarlo.

Een aantal betrokken inwoners praat sinds voorjaar 2017 met het waterschap over de plannen om te komen tot dijkversterking en -verlegging in Baarlo.
Daartoe zijn twee bewonersateliers gevormd, t.w. een voor het gebied van Bokshout tot aan Oyen (bewonersatelier Baarlo zuid-midden) en een voor het gebied van Bokshout tot in Hout-Blerick (bewonersatelier Baarlo-Laerbroeck)
De resultaten van de tot nu toe gehouden bijeenkomsten van deze bewonersateliers worden met alle inwoners van Baarlo en Hout-Blerick gedeeld op daartoe door het waterschap Limburg speciaal voor Baarlo en Hout-Blerick georganiseerde informatiebijeenkomst.
Alle inwoners van Baarlo en Hout-Blerick zijn welkom op deze bijeenkomst, die wordt gehouden op 16.11.2017 om 19.30 uur in kasteel de Berckt, de Berckt 1 te Baarlo-postcode 5991PD. (De zaal is open vanaf 19.00 uur)

Voor het gebied van Bokshout tot aan Oyen zal tot een voorkeursalternatief moeten worden gekomen.
Voor het gebied Bokshout tot aan de watermolen in Hout-Blerick heeft de minister ingestemd met het verkennen van mogelijke ontwikkelingen in dit gebied die in de zgn Deltawet worden genoemd. Dit om te bereiken dat de werkzaamheden nu zoveel mogelijk kunnen worden afgestemd met de werkzaamheden over 5a10 jaar. Hiertoe zal een aantal alternatieven moeten worden geformuleerd, waarna vervolgens via een mer-procedure tot een voorkeursalternatief kan worden gekomen. Uitvoering zal wel in twee fases geschieden omdat voor uitvoering van de zgn. plannen uit de Deltawet nog geen financiele middelen beschikbaar zijn gesteld.

In beide situaties is het nu van belang dat alle kennis van en in het gebied incl. mogelijke toekomstige ontwikkelingen wordt ingebracht zodat de mogelijkheden en onmogelijkheden van de te ontwikkelen plannen tot dijkversterking en dijkverlegging nu zo goed mogelijk kunnen worden afgewogen.
Dus praat mee op 16 november a.s. en breng Uw kennis en ervaring in alsmede uw mogelijke ontwikkelingsplannen voor de toekomst van uw woning of bedrijf in het betrokken gebied.

zie bijgaande nieuwsbrief van het waterschap Limburg- nieuwsbrief_infoavonden_in Baarlo overdijkversterking- verlegging