16.11.2017 informatieavond over plannen tot dijkversterking en -verlegging in Baarlo

Een aantal betrokken inwoners praat met het waterschap over de plannen om te komen tot dijkversterking en -verlegging in Baarlo. Daartoe zijn twee bewonersateliers gevormd, t.w. een voor het gebied van Bokshout tot aan Oyen (bewonersatelier Baarlo zuid-midden) en een voor het gebied van Bokshout tot in Hout-Blerick (bewonersatelier Baarlo-Laerbroeck)

De resultaten van de bijeenkomsten van deze bewonersateliers worden met alle inwoners van Baarlo en Hout-Blerick gedeeld op daartoe door het waterschap Limburg speciaal voor Baarlo en Hout-Blerick georganiseerde informatiebijeenkomst. Alle inwoners van Baarlo en Hout-Blerick zijn welkom op deze bijeenkomst, die wordt gehouden op 16.11.2017 in kasteel de Berckt, de Berckt 1 te Baarlo-zie bijgaande nieuwsbrief van het waterschap Limburg-  nieuwsbrief_infoavonden_in Baarlo overdijkversterking- verlegging