23.8.2017 om 18.02 uur toelichting Speerpunten Dorpsontwikkelingsplan Baarlo 2017-2020 bij zomertour in Baarlo

In de afgelopen twee jaren zijn met een 30-tal personen gesprekken gevoerd over ontwikkelingen op de diverse voor Baarlo van belang zijnde terreinen. Op 22 mei 2017 zijn bijgaande speerpunten besproken met deze stakeholders.

Het resultaat van dit overleg heeft het dorpsoverleg Baarlo verwerkt in bijgaand overzicht van speerpunten voor de periode 2017-2020 onder de titel “Opgroeien, Samen leven en ouder worden in Baarlo”. Hoofdthema’s zijn wonen, onderwijs, welzijn en recreatie.

Op maandag 17.7.2017 worden in Baarlo opnamen gemaakt waarbij dit overzicht van speerpunten via radio Peel en Maas toegelicht. Tevens wordt ingegaan op het vervolgproces om te komen tot een uitwerking van deze speerpunten tot een plan, dat na vaststelling door het dorpsoverleg, wordt aangeboden aan de inwoners en verenigingen in Baarlo en aan het gemeentebestuur van Peel en Maas. Op een later moment worden deze opnamen via radio PenM uitgezonden. Zodra data en tijdstippen bekend zijn, staat het op het website van dorpsoverleg Baarlo. (woensdag 23.8.2017 om 18.02 uur)

speerpunten dop 2017-2020-3juli 2017-