Meedenken over onderzoek plannen tot dijkverlegging, dijkversterking en rivierverruiming Maas in Baarlo-Hout Blerick

Het waterschap Limburg heeft ten behoeve van het onderzoek tot realisatie van de plannen tot dijkverlegging, dijkversterking en rivierverruiming Maas ter hoogte van Baarlo en Hout-Blerick in 2016 een omgevingswerkgroep geformeerd. In deze werkgroep nemen deel o.a. inwoners en bedrijven gelegen in het betrokken gebied. Ze krijgen de gelegenheid om samen met deskundigen van het waterschap mee te denken bij het onderzoek tot het concreet maken van deze plannen. Op 12 april j.l. is in deze omgevingswerkgroep afgesproken dat er drie ateliers worden gevormd. De drie ateliers betreffen 1 atelier voor het gebied coupure Vergeld tot Legioenweg(dijkverlegging); 1 atelier voor de Kwistbeek en omgeving(dijkversterking) en 1 atelier voor aansluiting hoge grond met name Roffaert/Horsten richting gebied Ooyen. In het eerste atelier worden naast het plan tot dijkverlegging meegenomen de te verwachten werken die voortvloeien uit het deltaplan (rivierverruiming van de Maas) en zal aandacht besteed worden aan het creëren van meerdere vluchtroutes. Dit alles zal worden samengevat in een zgn. “gebiedsplan”

Deze ateliers informeren per kwartaal de omgevingswerkgroep, die eenmaal per kwartaal bij elkaar komt. Deze werkgroep adviseert per kwartaal de stuurgroep, bestaande uit o.a. bestuurders van het waterschap en de betrokken gemeentebesturen. De stuurgroep neemt besluiten en bewaakt o.a. de voortgang. De eerste stuurgroepvergadering staat gepland op 12 juli 2017.

De presentatie en het verslag van de omgevingswerkgroep op 12 april 2017 zijn bijgevoegd.

OWG Verslag Baarlo – Hout Blerick 20170412OWG Verslag Baarlo – Hout Blerick 20170412

Presentatie omgevingswerkgroep Baarlo_Hout-Blerick 12 april 2017

Brief aankondiging sonderingen Presentatie omgevingswerkgroep Baarlo_Hout-Blerick 12 april 2017

Nadere informatie kunt U verkrijgen via dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Desgewenst kunt U mailen naar dorpsoverleg@baarlo.nl.