Verslag informatieavond dd. 24 januari 2017 dijkversterking en dijkverlegging Baarlo-Hout Blerick

In te zien via www.waterschaplimburg.nl; telkens doorklikken naar:
1.Home
2.Bij u in de buurt
3.Dijkversterkingsprojecten
4.Dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick
5.Informatieavond 24 januari