24.01.2017 19.15 uur kasteel de Berckt: Informatieavonden dijkversterkingen en -verleggingen Baarlo;

onderdeel dijkversterking van het waterschap limburg en de nieuwsbrief die over dit onderwerp begin januari 2017 in Baarlo huis- aan huis is verspreid, is thans bekend geworden dat de bijeenkomst voor Baarlo wordt gehouden op 24 januari a.s. om 19.15 uur in kasteel de Berckt, de Berckt 1 te Baarlo.