Zienswijze “Ontwerp bestemmingsplan Napoleonsbaan 4 te Baarlo” (Ontwikkelingsplan de Berckt)

Het dorpsoverleg Baarlo heeft op 17 december 2016 haar zienswijze ingediend bij de gemeenteraad van Peel en Maas ten aanzien van het voorliggende ontwerp-bestemmingsplan Napoleonsbaan 4 te Baarlo.-zie bijlage-

org-zienswijze-de-berckt-blz-1
org-zienswijze-de-berckt-blz-2