reconstructie Napoleonsbaan en ontsluiting Kuukven-Heierhof 18.10.2016

Het dorpsoverleg Baarlo heeft bijgaande brief op 18.10.2016 aan het college van burgemeester en wethouders gezonden inzake de voortgang van de plannen om te komen tot reconstructie van de Napoleonsbaan en de ontsluiting van Kuukven-Heierhof.De tweede informatieavond van de provincie is verschoven van december 2016 naar januari 2017.
verzonden-brief-gemeente-napoleonsbaan-dd-18-10-2016