informatie over de plannen tot dijkversterking en dijkverlegging Baarlo (december 2016)

In een huis aan huis circulaire zijn de inwoners van Baarlo geïnformeerd over dit project. In januari 2017 zal het waterschap informatiebijeenkomsten houden voor omwonenden en belanghebbenden. U bent van harte welkom op deze avonden, die worden georganiseerd samen met de gemeente Peel en Maas. De aankondiging met datum, tijd en plaats te staan in het huis-aan-huisblad en op de website van het waterschap en de gemeente.