Niet meer up-to-date

De huidige website is niet meer up-to-date. Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie. Tot die tijd moeten we volstaan met korte berichtjes waarbij uitgebreidere informatie over dat onderwerp te lezen is via doorklik op een bijlage. Voor recreatie en toerisme verwijzen wij u naar Baarlo.nl.