Dorpsontwikkelingsplan (DOP)

De aanpak van het Dorps Ontwikkelingsplan staat in de DOP2016 en de bijlage beschreven. Inmiddels is gestart met de gesprekken met sleutelfiguren uit de diverse domeinen dan wel groeperingen (zie bijlage).