Fit en Vitaal+

Het uitvoeringsprogramma Fit en Vitaal+ , het lokaal gezondheidsbeleid in Peel en Maas, is onlangs door het college vastgesteld.

Bijgaand de details over dit programma.