Maasdal Baarlo

Het oude project Schering en Inslag is niet meer. In plaats daarvan is in overleg met vertegenwoordigers van diverse groeperingen het plan Maasdal Baarlo tot stand is gekomen. Bijgaand plan ligt ter goedkeuring bij de raad van Peel en Maas, die 21 mei zal besluiten over het al dan niet doorgaan. Mocht u nog vragen hebben over dit plan kunt u contact opnemen met het secretariaat Dorpsoverleg, tel 077 7078104 of email secr@dorpsoverlegbaarlo.nl.