Baarlo is voornemens om collectes te bundelen

Het wordt steeds moeilijker voor collecteleiders om voldoende mensen te vinden die, naast alle vrijwillige inzet die ze binnen hun verenigingen leveren, ook nog willen collecteren. De dreiging dat daardoor niet voldoende bijdrages bereikt worden, wordt hierdoor steeds groter.

Er is een collectemoeheid bij burgers ontstaan door de vele collectes aan de deur.

Een afvaardiging van de Baarlose collectanten heeft op initiatief van Vorkmeer en het Dorpsoverleg de koppen bij elkaar gestoken om naar mogelijke oplossingen te zoeken. De meerderheid heeft zich uitgesproken om te komen tot één Goede Doelenweek waarin voor alle doelen gelijktijdig gecollecteerd wordt. Het is van belang dat iedere organisatie dit voornemen binnen de eigen vereniging/ achterban bespreekt.

Op 19 april om 13.30 uur gaat een werkgroep hiermee verder. Vanuit iedere collectantengroep is een deelnemer als afgevaardigde gewenst om dit initiatief mee verder vorm te geven.

Wilt u meer informatie, of hebt u belangstelling, neem dan contact op met Jeanne van de Korput van het Dorpsoverleg Baarlo, tel: 4773400