Toekomst Engelbewaarder en meer

Dorpsoverleg Baarlo nodigt u uit

De gemeente Peel en Maas is bezig met het opstellen van een structuurvisie van Baarlo. Hoe gaat het ruimtelijk toekomstbeeld van Baarlo de komende tien tot vijftien jaar er uit zien? Velen zullen er nu bij stil staan, maar het is belangrijk dat de Baarlonaar meedenkt en meepraat over het Baarlo van morgen. Samen er voor zorgen dat wat we nu doen en willen ook aansluit bij wat we straks wensen en wat nodig is! Het Dorpsoverleg Baarlo organiseert daarom samen met de gemeente een bijeenkomst op dinsdag 15 januari om 19.30 in zaal Unitas. Wij willen graag van u horen hoe u denkt over toerisme, woningbouw, verkeer, infrastructuur, werken, groen, cultuurhistorie, activiteiten voor jongeren en ouderen. Waar liggen knelpunten en waar liggen kansen? Verder wil het Dorpsoverleg u bijpraten over de zaken waar we de laatste periode mee bezig zijn geweest. Denk aan de her-invulling van de Engelbewaarder, de ontwikkelingen op het gebied van de 1e lijn zorg (huisartsen, apotheek, tandarts, fysiotherapie, etc), gesprekken met verenigingen over samenwerken, vrijwilligers werven, etc maar ook over de dorpsdagvoorziening voor ouderen. Kortom; wilt u meewerken aan een mooie toekomst van Baarlo voor u en uw kinderen, kom dan 15 januari en laat uw stem horen. Laat ons samen bij de gemeente aangeven wat wij willen. Dit is onze kans! Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter van het Dorpsoverleg, Eric Vestjens 4772844.