Multifunctionele accommodaties

Beschikbare accommodaties
Naam Vereniging Samen Zelfstandig Baarlo Sporthal de Kazing VV Baarlo Tom Mix ut Paedje
Contactpersoon Herma Stempher Marre Achten Len Gielen Erna Kessels Herman Stevens
Telefoonnummer 077-4771735 077-3066666 077-4772533 077-4778400 077-4772099
Emailadres l.stempher@ziggo.nl marry.achten@peelenmaas.nl secretaris@vvbaarlo.nl ernakessels@hotmail.com hestevens@home.nl
Adres De Weem Huissen 3 de Meeren 11 Koeberg Zuivelstraat 3
Soort accommodatie Aktiviteitencentrum Sporthal en diverse lokalen Kantine Kantine Aktiviteitencentrum
Welke Activiteiten mogelijk? Vergaderingen, presentaties, Sport, muziek, vergaderingen Sport, Vergaderingen, Vergaderingen, presentaties, Dagopvang, vergaderingen,
lezingen presentaties, lezingen lezingen gymnastiek
Grootte 50m2 150m2 10m2 150m2
Aantal personen 30-40 Klik hier 200 20-25 200
Beschikbaarheid op aanvraag klik hier klik hier Klik hier klik hier
Consumpties aanwezig JA JA JA NEE JA
Huurprijs gevraagd JA JA JA JA JA in onderling overleg
Volgens opgave beheerders