Woonvisie Peel en Maas 2011-2015

De woonvisie van de Gemeente Peel en Maas 2010 tot 2015

De woonvisie Peel en Maas is in 2010 opnieuw opgesteld en behelst een visie op wonen voor de 11 kernen van de Gemeente Peel en Maas.

Het definitieve concept van dit plan staat op 11 januari op de agenda tijdens het ronde tafel gesprek. Download hieronder het complete rapport.