Samen houden we Baarlo leefbaar; praat mee op 14 februari

Algemene bijeenkomst Dorpsoverleg Baarlo

Het is alweer meer dan 2 jaar geleden dat het Dorpsoverleg Baarlo is opgericht en zich sindsdien inzet als communicatieorgaan voor de leefbaarheid van Baarlo. Inmiddels hebben vele Baarlonaren meegeholpen en is er al veel bereikt.
Via Op den Baum en een stuk in de Volksfeestenkalender hebben we Baarlo op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Maar nog beter is het om dat ook in een openbare bijeenkomst te doen. We willen graag met de bewoners van Baarlo in gesprek komen en blijven over de leefbaarheid van ons mooie Baarlo. Wat willen we graag bereiken en hoe kunnen we dat het beste doen? Wie wil daar op welke wijze dan ook zijn of haar steentje aan bijdragen?

In het visiedocument “Wij houden Baarlo leefbaar” uit 2011 baseren we ons op de uitgangspunten ONTMOETEN en VERBINDEN. Daaraan gekoppeld zijn we de laatste periode zeer actief op drie gebieden;

–          gebouwelijke en inhoudelijke samenwerking in de 1e lijn gezondheidszorg,
–          totstandkoming van een gedegen Dorpsdagvoorziening voor ouderen,

Momenteel zijn er in Baarlo bijna 1000 65plussers, dit is plm. 15% van het totaal aantal inwoners. Dit aantal neemt de komende jaren sterk toe en zal in 2020 meer dan 2000 personen bedragen (plm. 30%). Een groot gedeelte hiervan kan op termijn niet meer deelnemen aan de activiteiten, die het huidige verenigingsleven verzorgt. De gehouden enquête heeft aangetoond dat er behoefte is aan een dagvoorziening, waar men elkaar kan ontmoeten, kan deelnemen aan activiteiten en informatie kan krijgen.

–          beleidvorming ten aanzien van accommodaties in Baarlo

Naast het multifunctioneel gebruik van de huidige (verenigings)accommodaties wordt onderzocht of in de Engelbewaarder een flexibel multifunctioneel non-profit gemeenschapshuis kan worden gerealiseerd. Baarlo heeft tot op heden geen gemeenschapshuis.

 

Tijdens de bijeenkomst willen we u graag bijpraten over de ontwikkelingen binnen de diverse daartoe ingestelde werkgroepen dorpsdagvoorziening en accommodaties en tevens ruggespraak houden met u. Zitten de werkgroepen op de juiste koers? Of met andere woorden; worden hun uitgangspunten gedragen door de mensen van Baarlo?
We hebben graag kritische feedback en ondersteuning om verder te kunnen met onze werkzaamheden.
Samen met u willen we bereiken dat alle Baarlonaren ook in 2020 deel uit kunnen maken van de gemeenschap.
Hiervoor willen we nu voorzieningen creëren. We willen er ons voor inzetten dat we allemaal prettig kunnen wonen, werken en vertoeven in Baarlo. Nu en in de toekomst. Daarom dienen we nu aan te geven wat Baarlo over ongeveer tien jaar nodig heeft.
Samen staan we sterk.
Iedereen die geïnteresseerd is nodigen we uit op 14 februari bij zaal Unitas, Wilhelminastraat Baarlo. Aanvang 19.30uur. Graag tot dan.

Bestuur Dorpsoverleg Baarlo