Visie Rapport

Burgemeester Delissen maakt kennis met Baarlo
Donderdagavond 14 april stond voor burgemeester Delissen de kern Baarlo in de agenda om nader kennis te maken. Het Dorpsoverleg Baarlo heeft samen met vrijwilligers uit de stichtingen Kunst en Cultuur Baarlo, Baarlo Leeft, de Historische Werkgroep Baarlo en VVV Baarlo een programma in elkaar gezet.

SGL
De avond begon in het activiteitencentrum van SGL. Gestart werd met koffie en Baolderse Kook. Edgar van Kessel en Carlo de Heijer van SGL vertelde mede aan de hand van een filmpje welke activiteiten SGL doet met mensen die door een niet aangeboren beperking gespecialiseerde hulp nodig hebben. De SGL trad met plezier op als gastheer van de avond. Het past in het plan dat SGL heeft om meer naar buiten te treden en contacten te maken met Baarlo en haar bewoners om samen dingen op te pakken. Deze avond is daarvan een prima voorbeeld, waarvoor onze dank.

Rondit
Vervolgens ging het gezelschap de bus in voor een rondrit. De rondrit voerde langs de ijzergieterij, kasteel Scheres bekend van de wereldberoemde kunstenaar Tajiri, kasteel de Raay, Stal Hendrix, huize de Roffaert met de hoogstamboomgaard, de Maas met al haar pracht en de keerzijde, kasteel de Berckt, het voormalig sportpark, de camping, het oud-OLS-terrein, de glastuinbouw, Selen Projects, Soeterbeek met de recente overstroming, de Bong met haar verkeersproblemen, de Grotestraat met haar verkeersproblemen voor met name de kwetsbare verkeersdeelnemers en tenslotte stopte de rondrit bij de Weem, een voorbeeld van duurzaam bouwen.

Rondwandeling
Het gezelschap ging vervolgens aan de hand van gids Jan Wijnhoven te voet verder door het centrum van Baarlo. Er was veel aandacht van burgemeester Delissen voor het rijkdom aan kunst, cultuur en prachtige historische plekken en gebouwen. Er werd een vurig pleidooi gehouden om door de gemeente monumenten en dorpsgezichten te laten beschermen, zodat ze voor altijd behouden blijven.

Watermolen
Molenaars Harry Breuren, Jan Janssen en Sjaak Wilmer hadden de molen in gang is gezet. Voor de burgemeester werd de werking uitgelegd. Sjaak Wilmer, net de dag ervoor geslaagd voor zijn molenaarsdiploma, had een prachtig glas in lood werk gemaakt, dat door de burgemeester werd onthuld en een vaste plek heeft gekregen in de molen.
De interesse in het molenaarswerk van de burgemeester was groot. Bang om vuile handen te maken was ze zeker niet.
Via de grafkelder en het parkbos  eindigt de rondgang bij de Maashorst van SGL aan de Pastoor Geenenstraat. Daar werden, onder belangstelling van vele Baarlonaren die ook waren gekomen voor de presentatie van het visierapport “Wij houden Baarlo leefbaar”, nog wat naslagwerken overhandigd van de Borcht, Kunst en Cultuur en kreeg de burgemeester ook nog een tas van de VVV-winkel met oa wandel- en fietstochten. Dus binnenkort met goed weer zullen we haar en haar man op de fiets in en om Baarlo signaleren. Dat heeft ze toegezegd, dus daar houden we haar.
De kennismaking is op een informele wijze, prettig verlopen. In drie uur tijd hebben we getracht een goed beeld van Baarlo te geven, iets dat vrij goed gelukt is, mede getuige de grote belangstelling van de burgemeester, doe toezegde met veel plezier regelmatig terug te komen naar Baarlo.
Een speciaal woord van dank aan SGL en iedereen die heeft meegewerkt aan het programma.


Presentatie visierapport “Wij houden Baarlo leefbaar” druk bezocht
In de afgelopen maanden is het Dorpsoverleg Baarlo samen met het kernteam WWZ Baarlo druk doende geweest om de uitslagen van de onderzoeken naar samenwerking 1e lijn zorgaanbieders, accommodatiebeleid en dorpsdagvoorziening voor ouderen in Baarlo te vertalen in een visierapport.
Het Dorpsoverleg heeft zich een heel ambitieus en strak tijdspad opgelegd om het rapport 14 april klaar te hebben en te kunnen presenteren.
De presentatie vond onder grote belangstelling van vele Baarlonaren, een bijna voltallig college van Burgemeester en Wethouders, diverse ambtenaren van de gemeente en Wonen Limburg plaats in het activiteitencentrum van SGL aan de Pastoor Geenenstraat. Voor deze plek is speciaal gekozen vanwege de ontwikkelingen omtrent het project Maasstraat.
Gezien de uitkomsten van de onderzoeken die mooi in elkaar samen grijpen en uitgevoerd zouden kunnen worden in het project Maasstraat. Kort samengevat luidt één van de adviezen uit het visierapport; combineer een mogelijk medisch centrum met de zorg die geboden gaat worden vanuit Proteion en een multifunctionele ruimte waar mensen terecht kunnen voor informatie etc. De Engelbewaarder speelt daarin een centrale rol. In en vanuit die centrale plek kunnen zorg, ontmoeten en verbinden aan elkaar gekoppeld worden.
De locatie ligt in een denkbeeldige driehoek met het kasteelpark (kunst, cultuur, groen, ontspanning) en de Markt (recreatie en horeca). Op een vierkante kilometer komen al deze voorzieningen mooi bij elkaar, waarbij ontmoeten en verbinden tussen jong en oud centraal staan. De voorzitter van het Dorpsoverleg legde na zijn welkomstwoord de aanleiding en hele voortraject uit. Tussendoor werden de gasten verrast door aanstormende Baarlose talenten op muziekgebied; de zusjes Fleur en Marina van Gog. Zij zongen zes liedjes zelf begeleid op gitaar. Vervolgens werd het eerste visierapport overhandigd aan het college van Burgemeester en Wethouders en Marleen Hanssen van Wonen Limburg. Aansluitend zongen de Baolderse Hofzengers over ons mooie Baarlo, waarbij ze speciaal voor deze avond de tekst van één liedje aangepast hadden met Baarlose straten en plekken.
Het rapport ziet er prachtig uit en is geheel opgemaakt met zaken die Baarlo aan heeft gedragen en belangrijk vindt om de leefbaarheid op een hoog niveau te houden. De gemeente Peel en Maas en Wonen Limburg zullen hun best doen om deze zaken mede mogelijk te maken. De bal ligt bij de kern Baarlo. Samen dienen we de schouders er onder te zetten. Het Dorpsoverleg en het kernteam WWZ zal de partijen bij elkaar brengen en werkgroepen aan het werk zetten om zoals gezegd de zaken op te pakken. Zelf gaan we verder met de huisartsen, tandartsen, apotheek, fysiotherapeuten en andere partijen om de inhoudelijke en gebouwelijke samenwerking gestalte te geven. Verder gaat het Dorpsoverleg een digitale database samenstellen waarin alle accommodaties terug te vinden zijn in Baarlo. En zo zullen er nog tal van andere initiatieven ontplooit worden. We houden jullie op de hoogte via onze site; www.dorpsoverlegbaarlo.nl waar ook het rapport op terug te vinden is.
We danken iedereen die heeft meegeholpen aan de totstandkoming van het visierapport en diegenen die hebben meegewerkt op de presentatieavond.