Dorpsdagvoorziening

Dorpsdagvoorziening Baarlo, van zorg naar welzijn

Enkele maanden geleden heeft een werkgroep bestaande uit leden van het dorpsoverleg Baarlo en het Kernteam Wonen Welzijn Zorg een enquête gehouden onder 65 plussers om de behoefte aan een dorpsdagvoorziening te peilen. De medewerking was groot, 81.2 % van de formulieren hebben we terug ontvangen. Met dank aan de 36 vrijwilligers van KBO, Zonnebloem en herenkoor, die de formulieren rondbrachten en weer ophaalden. De belangrijkste punten uit het onderzoek zijn:

  • 72 personen van de enquêteerden zijn ouder dan 75 jaar en 164 personen zijn tussen de 65 en 75 jaar.
  • 116 mannen en 120 vrouwen vulden de formulieren in.
  • er zijn 17 personen die binnen een jaar al behoefte hebben aan een dorpsdagvoorziening.
  • de reden(en) voor deelname is/zijn merendeels (128 personen) de behoefte aan gezelligheid en contacten en het aanbod van activiteiten, maar ook het verlichten van de mantelzorg (14) en voor begeleiding en persoonlijke verzorging (10)
  • het aantal keren per week en op welke dagen van de week is zeer wisselend. Op de zaterdag en zondag is er geen behoefte aan een dagvoorziening.
  • 14 personen hebben vervoer nodig
  • voor 5 personen is de bijdrage ongeveer €7,00 per dag inclusief maaltijd een belemmering voor deelname.
  • 21 personen hebben aangegeven zich als vrijwilliger in te willen zetten voor de dorpsdagvoorziening.

De bovenstaande cijfers kunnen steeds met 3 worden vermenigvuldigd, omdat 1/3 van de 65 plussers konden meedoen aan het onderzoek. Deze uitkomsten zijn op 5 april besproken op de burgeravond georganiseerd door het dorpsoverleg Baarlo. De conclusie is, dat er zeker behoefte is aan een dorpsdagvoorziening in Baarlo en er voldoende draagvlak is onder de deelnemers van het onderzoek om zich als vrijwilliger in te zetten.
Op dit moment wordt een nieuwe werkgroep gevormd die een dorpsdagvoorziening gaat realiseren waarvan de opzet en de uitvoering in handen is van het dorp zelf. Er zal intensief worden samengewerkt met bestaande voorzieningen. Als er mensen zijn die nu of op korte termijn behoefte hebben aan een dagvoorziening, dan kunnen zij terecht bij de dagverzorging naast Zorgcentum ter Borcht of het huiskamerproject in Aan ’t Paedje.
Wij willen u ook in de toekomst op de hoogte houden van de ontwikkelingen via het weekblad Op den Baum of via de website.