Nieuws Op den Baum 10 november 2010

Dorpsoverleg Baarlo

Het Dorpsoverleg Baarlo wilt u graag op de hoogte houden van onderwerpen waar men mee bezig is. Mocht er iets bij staan waarvan u denkt dat het ook betrekking heeft op u of de vereniging waar u lid van bent, of u heeft om een andere reden interesse; neem dan contact met ons op via ons emailadres: dorpsoverleg@baarlo.nl, of telefonisch 4772844. Wij brengen alle belanghebbenden bij elkaar en ondersteunen waar we kunnen.
Een greep uit de onderwerpen waar we mee bezig zijn:

Enquête Rondom de Engelbewaarder
Zie elders op onze site

Steun Ride for the Roses
Het was een groot succes. De belangstelling was groot en buurt Nap baan Noord en De Bong hebben de weg mooi versierd. De Bong heeft tevens met muziek van Timbre Tajirie goed uitgepakt en gezorgd voor een hapje en een drankje. Ook Bôggeskook zorgde voor een goed muzikaal ontvangst van de duizenden renners. Gezamenlijk hebben we ruim 700 Euro opgehaald voor het KWF.

Woonvisie Plus 2011-2015
De gemeente is druk bezig om de nieuwe woonvisie voor de komende jaren op te stellen. Daarvoor nodigen ze 23 november ook de burgers van Baarlo uit om mee te denken en mee te praten. Ook het Dorpsoverleg denkt mee en daarvoor gebruiken we uiteraard de uitslag van eerdere onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan het Leefbaarheidsonderzoek 2009. Via onze site houden we graag op de hoogte en leggen we uit wat er staat te gebeuren.

Accommodaties in Baarlo
Er zijn diverse locaties in Baarlo waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en (verenigings)activiteiten met elkaar doen. We willen graag weten wat er zoal gebeurt en of er nog behoefte is aan andere accommodaties voor verenigingen maar ook voor individuen of mensen die niet bij een vereniging zijn aangesloten. In november houden we een enquête onder de Baarlose verenigingen. Mocht u mee willen praten en heeft u een mening of vraag, ga dan naar onze site of bel gerust.

Voorzieningen in Baarlo
Baarlo is een grote kern en vanuit het leefbaarheidsonderzoek 2009 is gebleken dat de mensen in Baarlo behoefte hebben aan een goede gezondheidszorg. De huisarts, tandarts, apotheek, fysiotherapie, consultatiebureau, brandweer moeten in Baarlo blijven. Vindt u dat ook? Reageer dan via ons emailadres!

Zo maar een greep uit de zaken die worden opgepakt. Als u er meer over wilt weten neem gerust contact met ons op en kijk ook op onze site: www.dorpsoverleg.baarlo.nl Samen willen we dat Baarlo een mooie en vitale kern is en blijft. Doe met ons mee en reageer.