Dorpsdagvoorziening in Baarlo?

Dorpsdagvoorziening in Baarlo?

In opdracht van het dorpsoverleg Baarlo is een werkgroep gestart, die tot doel heeft de behoefte te peilen naar een dorpsdagvoorziening.
Uit onderzoek in andere kernen van de gemeente Peel en Maas is gebleken dat hieraan nu en in de toekomst behoefte is.
Na realisatie in deze kernen zijn deze dagvoorzieningen een groot succes en worden door veel ouderen bezocht.
Wat is een dorpsdagvoorziening?
Dit is een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en eventueel de zorg krijgen die nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Deelnemen kan op zowel hele als halve dagen op verschillende dagen in de week en het gebruik van een warme maaltijd is mogelijk.
Het ochtendprogramma is van 9.30 uur tot 12.00 uur en het middagprogramma van 13.30 uur tot 16.00 uur. De activiteiten worden in overleg met de bezoekers vastgesteld.
De dagvoorziening is vraaggericht, dus speelt in op vragen en behoeften van deelnemers.
Het biedt de mogelijkheid om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten in een gezellige, vertrouwde omgeving in ons dorp.
Als het nodig is, wordt u opgehaald en weer thuis gebracht.
Er wordt een geringe vergoeding gevraagd voor deelname en ook voor de warme maaltijd.
De zorg wordt aangeboden door een activiteitenbegeleidster (beroepskracht) en door vrijwilligers.
Op afroep wordt ook verpleegkundige of verzorgende hulp geboden.
De dorpsdagvoorziening kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het verlichten van de taak van de mantelzorger(s).
Om de behoefte in Baarlo te peilen wordt de komende dagen bij 300 willekeurig gekozen 65 plussers een vragenlijst bezorgd en opgehaald door leden van de KBO, Zonnebloem en Herenkoor.
Indien u deze week geen vragenlijst hebt ontvangen en u wilt toch meedoen aan dit onderzoek, kunt u contact opnemen met een van de leden van de werkgroep.
Mat van den Eertwegh   Dorpsoverleg Baarlo          4771685          jvdeertwegh@home.nl
Truus van Rensen           Kernteam WWZ, KBO     4772168          hvrensen@home.nl
Susan Janssen                 Kernteam WWZ                4772116          jansusan@kpnplanet.nl
De uitslag van dit onderzoek en andere informatie van de werkgroep plaatsen wij weer in weekblad Op den Baum of kunt u vinden op de website van het dorpsoverleg Baarlo.