Nieuwe brandveiligheid in Peel en Maas: Toekomstdroom of nachtmerrie?

Nieuwe brandveiligheid in Peel en Maas: Toekomstdroom of nachtmerrie?
(Limburger november 2010)

Deze vraag stelt zich het Dorpsoverleg in Maasbree en Baarlo na het lezen van de plannen voor de brandweer in hun gemeenschap. Wie de plannen goed gelezen heeft doet er goed aan ook de brandverzekeringspolis nog eens uit de kast te halen en zorgvuldig door te lezen. De inwoners gaan er immers flink op achteruit wat de brandweerzorg betreft, met alle mogelijke gevolgen van dien.

In de plannen verdwijnen de brandweerkazernes in Maasbree en Baarlo en wordt de kracht van de eerste bluseenheid ook nog eens flink gereduceerd. De burgers en bedrijven zijn vooral zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid, dus kunnen ze voortaan ook best twee keer zo lang wachten op de brandweer en is een volledig uitgerust brandweervoertuig in de meeste gevallen overbodig, aldus de makers van de plannen.
Dat burgers, en vooral de kwetsbare groepen zoals de bewoners van de verzorgingstehuizen met gesloten afdelingen, ouderen, gehandicapten, SGL in Baarlo, de Fabriek in Maasbree, de vier basisscholen, de campings en hotels/groepsaccommodaties en kleine kinderen in onze gemeente, een wettelijk recht hebben op adequate brandweerzorg is kennelijk van ondergeschikt belang.
Dat kan niet gebeuren. Durft de gemeente de verantwoording op zich te nemen als daar iets gebeurt?

Het Dorpsoverleg in Maasbree en Baarlo maakt zich daarom grote zorgen over de plannen en ziet deze, in een beleidsplan verpakte, ‘toekomstdroom’ als een reële bedreiging voor de veiligheid van de burgers en de continuïteit van de bedrijven in beide kernen en gaat er alles aan doen om deze plannen naar de prullenbak te verwijzen. In deze opvatting worden ze gesteund door de vakmensen uit beide korpsen, de landelijke vakorganisaties en andere prominente organisaties, zoals MKB Nederland, VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars. Dit is serieuze bedreiging voor de basale basisveiligheid die iedere burger verdient, in elke kern van de gemeente.

Niet zonder reden zo blijkt, in de nieuwe wet, die sinds 1 oktober jl. van kracht is, staan namelijk voorschriften waaraan de lokale brandweerzorg moet voldoen;  wanneer, en in welke omvang de doorsnee burger de brandweer voor de deur mag verwachten als het nodig is. In Nederland, dus ook voor Maasbree en Baarlo, is dat gemiddeld 8 minuten voor een volledig bezet brandweervoertuig die een eerste inzet kan doen, kan redden en blussen indien dat nodig is.

Beide brandweerkorpsen presteren in dat opzicht in hun ‘verzorgingsgebied’ op een uitstekend niveau en dat willen we graag zo houden. Het is dan ook buitengewoon vreemd dat het college van burgemeester en wethouders nu ineens dit rampzalige plan heeft goedgekeurd terwijl in het kakelverse coalitieakkoord het behoud van de korpsen en de eigen zeggenschap als actiepunt staat benoemd.

Met de overtuiging dat bezuinigen op de brandweer ook kunnen worden gehaald zonder de lokale brandweerzorg weg te saneren, gaat het bestuur van beide organen in overleg met de gemeenteraad om de plannen van tafel te krijgen. In dat kader is het immers aan de burgers niet uit te leggen dat de kosten fors stijgen, terwijl de lokale brandweer verdwijnt en daarmee de veiligheid van de burgers in gevaar komt.

Het Dorpsoverleg roept de burgers en bedrijven in Maasbree en Baarlo dan ook op om gezamenlijk het gemeentebestuur op andere gedachten te brengen.
Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Geef uw reactie door via
dorpsoverleg@baarlo.nl of dorpsoverlegmaasbree@kpn.nl