Nieuws – Engelbewaarder

Uitslag enquete Engelbewaarder en omgeving

In juli 2010 hebben we als dorpsoverleg een enquête gehouden waarin we omwonenende van de Engelbewaarder bevroegen naar hun mening aangaande de verfraaiing van de Engelbewaarder en het terrein er omheen. Van de 50 lijsten mochten we er 20 terug ontvangen. Hieronder enkele uitkomsten:

Informatieverstrekking:
68% van de mensen die meededen aan de enquête was op de hoogte van het feit dat het terrein opgeknapt ging worden. Nagenoeg iedereen vond het zinvol dat er iets ging gebeuren. Wat opviel was dat de wijze waarop de mensen op de hoogte waren gebracht diverse antwoorden op hebben geleverd. Zowel Wonen Helden als de gemeente, die beiden steeds goed hadden gecommuniceerd via brieven en Op den Baum, gaan intern bekijken hoe het nog beter kan.

Beschildering:
Over de betrokkenheid zijn de partijen die mee hebben gedacht en geholpen niet allemaal even tevreden. Dit wordt betreurd door Wonen Helden. In toekomstige projecten zal hier zeker aandacht aan besteed worden. De activiteiten op 8 mei scoorden, op 3 na, voldoende tot goed.

Over het resultaat zijn meningen zeer verdeeld. Uiteraard is dit een smaakkwestie. Het is dan ook verklaarbaar dat de meningen uiteen lopen. Gezien de financiële ruimte en de beperkte duur, heeft Wonen Helden gedaan wat in haar mogelijkheden ligt.

Samengevat kunnen we stellen dat de enquête een goed beeld heeft gegeven van de mening van de omwonenden en betrokken instellingen en verenigingen. Het heeft voor de gemeente en Wonen Helden veel input opgeleverd waar ze in de toekomst hun voordeel mee kunnen doen. Zeker wat betreft de communicatie en het onderhoud van het terrein liggen er veel bruikbare opmerkingen. Zowel Wonen Helden als de gemeente hebben toegezegd deze ter harte te nemen.

Wij als Dorpsoverleg zijn blij met het resultaat en hebben met de gemeente en Wonen Helden afspraken gemaakt om in de toekomst goed samen te gaan werken met als gezamenlijk doel: het op peil houden en liefst verbeteren van de leefbaarheid van Baarlo.